​Петролна база "ЕЛИТ" работи от началото на 1994г. на територията на гр.Горна Оряховица в източна промишлена зона.


Фирмата извършва услуги и консултации в различни сфери:
  
     АДР консултант - (Консултант по опасни товари). ADR консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Изготвя доклади и прави консултации на обекти и фирми попадащи под изискванията на АДР. Три годишена практика и 100% правна и документална сигурност.
 
     Изграждане, подвързване и обслужване на ведомствени складове за ГСМ.
     Транспортиране на горива и смазочни материали до склада на клиента.
 
        За нуждите на клиентите на "ПЕТРОЛНА БАЗА ЕЛИТ" в наличност са бензиноколонки и резервоари съобразени с нормативите и изискванията на безопасност по АДР.


24
Години история
13265
Доволни клиенти
194
Консултирани
12
Практика

Петролна База ЕЛИТ

БИОГОРИВА - АЛТЕРНАТИВА?
БИОГОРИВА - АЛТЕРНАТИВА?

При отглеждане на царевица, рапица или добиване на палмово масло се отделяли повече парникови газове, отколкото се икономисват за сметка на получените от тези растения биогорива.

Водораслите като суровина за биогориво
Водораслите като суровина за биогориво

Съществуват обаче редица проблеми в цялостния процес на производство, които са свързани със избирането на точния вид подходящ за добив, регулиране количеството на едноклетъчните организми.

Предимства на биодизела
Предимства на биодизела

Mного сходни с нефтопродукти основава дизелово гориво по отношение на функционирането на двигатели с компресионно запалване (дизелови двигатели).